Many of them are "successful people" or "quasi successful people", they do not want to watch swiss breitling such an important item lost points. "Plum" and "Yingnage" is not in their eyes, at best a tissot". If you have enough bags, this person is worth your investment, Rolex breitling replica, OMEGA and Longines is a good choice. Rolex fake watches rolexis going to be five needle taste, OMEGA also drilled 21 Longines is best with Crocodile Leather Watchband that several.

Licenca i garancija putovanja -

Poštovane kolege,


ovim putem Vas obaveštavamo da smo dobili novu licencu OTP 18/2016 koja važi od 05.02.2016. godine.
U skladu sa novim Zakonom o turizmu "Market Tours" ima garanciju putovanja u iznosu od 300.000 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0104/2017 od 25.01.2017.  aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail:garancijaputovanja@yuta.rs”.

Polisa broj 300055078 od 25.01.2017.  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

Pošaljite online upit